Съветниците гласуват парите за ремонта на ОУ "Душо Хаджидеков - DC news

Съветниците гласуват парите за ремонта на ОУ „Душо Хаджидеков

Допълнителен 1 милион лева се предвижда за районите

Изменение на бюджета на Община Пловдив и утвърдените разходи за заплати и численост на персонала гледа днес Общинския съвет. В предложението на кмета Здравко Димитров са предвидени 470 хиляди лева за неотложен авариент ремонт на Основно училище „Душо Хаджидеков“, чиито покрив изгоря при пожар преди няколко седмици.

С изменението на финансовата рамка на града се предвиждат и допълнителни средства от над 1 милион лева за районните администрации, които са за реализиране на важни инфраструктурни проекти. Най-много средства, 600 хиляди лева, се предлага да бъдат отпуснати за район „Централен“. От тях 500 хиляди лева са за ремонт на улиците „Рилски метох“ и „Станислав Доспевски“, които се явяват подход към Античния театър от южната страна и църквата „Света Марина“.

В докладната районният кмет Георги Стаменов се изтъква, че по време на културни мероприятия и църковни празници по тях преминават хиляди граждани и гости на града, а състоянието на пътните и тротоарни настилки, бордюри, осветление и стъбли, са силно амортизирани и се нуждаят от ремонт. 100 хиляди лева са необходими на „Централен“ за ремонт и доизграждане на напоителната система на Бунарджика.

Близо 60 000 лева се предлага да бъдат осигурени за ремонт и реконструкция на съществуващо водно огледало в квартален парк „Молдавия“ в район „Южен“. За район „Северен“ се предвиждат допълнителни 320 хиляди лева за изграждане на детски площадки.

Предложението включва и увеличение на заплатите с 15% на общинската администрация, считано от 1 юли. Това става възможно след като с постановление на Министерски съвет от 29 юли целево на общините се предоставят допълнителни средства от републиканския бюджет.

Предложението за изменение на общинския бюджет включва и одобряване на разходи във финансовата рамка на града за следващата година, които са за реализиране на проекти на село Белащица, на стойност 200 хиляди лева, след присъединяването му към града.

Подобни статии

Top