Съветниците от ГЕРБ искат оттегляне на предложението за заема на сесията утре

Групата на ГЕРБ е взела политическо решение на свое заседание

Групата на ГЕРБ в Общински съвет – Пловдив, на свое заседание взе политическо решение да поиска оттегляне на точката за заема от дневния ред на заседането на 14-ти юли 2021 г. Общинските съветници подкрепят принципно поемането на дълг, но настояват за допълнително обсъждане на предложените проекти.

Групата на ГЕРБ е на мнение, че част от тези проекти не кореспондират с предложенията, получени по време на общественото обсъждане. Освен това има разминаване в обхвата и стойността на обектите от предварително коментираните.

В предложението на общинската администрация липсват екопроекти, такива за разширяване на велоалейната мрежа и зелената система на града. За необосноване градоустройствено решение групата на ГЕРБ приема предложението за пробив под Водната палата. Освен това ще се получи двойно финансиране на реконструкцията на ул. „Царевец“, тъй като тя е заложена за финансиране в проекта за Южен обходен колектор. Като нецелесъобразно се приема и закупуването на електроавтомобили за нуждите на общински предприятия заради факта, чепериодът за изплащане на заема от 20 години е много по-голям от експлотационния период на МПС-та, а и съществуват изгодни лизингови форми за тази цел.

Групата на ГЕРБ в Общински съвет – Пловдив настоява още към документите да бъде приложено и мандатно писмо с пълна информация за лихви, срокове и т.н

Ако точката за поемане на дълг от Община Пловдив не бъде отложена с цел допълнително обсъждане на проектите, групата на ГЕРБ в Общинския съвет ще гласува против поемането на дълг.

Подобни статии

Top