Съветниците от „Съюз за Пловдив” питат кога ще бъде санирана ДГ „Еделвайс” - DC news

Съветниците от „Съюз за Пловдив” питат кога ще бъде санирана ДГ „Еделвайс”

Детските и учебните заведения трябва да се включват с предимство в енергийните програми, счита Гергана Стоянова

Кога най-после ще бъде санирана ДГ „Еделвайс” – най-старата детска градина, построена преди повече от 35 години в ЖK„Тракия“? – С този въпрос съветниците от „Съюз за Пловдив” се обръщат към кмета Здравко Димитров.

Сградата на детското заведение на ул. „Теофан Райнов“ № 4 е една от малкото в Пловдив, която  досега не е включена в нито една програма за енергийна ефективност.

„Няколко години с колегите от „Съюз за Пловдив” настоявахме в бюджета на общината да се заделят средства за ДГ „Еделвайс“ , включително и за благоустрояване на двора. Родителите на децата постоянно питат кога ще бъде ремонтирана сградата, но санирането постоянно се отлага за неопределено време”, коментира Гергана Стоянова.

В питането си до кмета съветничката напомня, че през 2019 г. в двора на детското заведение беше направен ремонт. Обновиха се алейните настилки, ремонтира се външната канализация, за да не се наводнява дворното пространство, монтираха се нови съоръжения на детската площадка. Но сградата остана в същия вид.

Съветниците  от „Съюз за Пловдив” искат да получат от администрацията  конкретна и ясна информация дали ДГ „Еделвайс“ е одобрена за саниране по европейска програма, както в началото на годината беше съобщил кметът, има ли технически проект за енергийната ефективност, каква е стойността на ремонта и какви строително – монтажни работи ще бъдат извършени в сградата, избран ли е изпълнител на обекта и в какъв срок трябва да приключи санирането.

„Днес, в условията на растящата инфлация и необходимостта да пестим електроенергията и горивата, енергийната ефективност на обществените сгради придобива още по-голямо значение. Опитът показва, че в санираните сгради чувствително  намаляват разходите и е значително по-топло и комфортно през зимните месеци, което е особено важно за децата. Затова трябва да използваме всички възможности за реализирането на проекти за санирането на обществените сгради и най-вече на детските и учебни заведения”, счита Гергана Стоянова.

Подобни статии

Top