Съветниците от  „Съюз за Пловдив“  питат за бъдещето на фондацията

Евелин Парасков: Градът си запазва марката Европейска столица на културата, но при ясни критерии за проекти и финансиране

Председателят на общинските съветници от „Съюз за Пловдив“ Евелин Парасков внася питане до кмета за бъдещето на фондация „Пловдив 2019“.

Съветниците са категорични, че Пловдив трябва да продължи да се развива като Европейска столица на културата и фондацията  да работи в тази посока, но при ясни критерии за реализацията на проекти и при  прозрачно  разходване на средства.

„Бюджетът и администрацията на „Пловдив 2019“ трябва да бъдат редуцирани, а фондацията да представи за обсъждане план за работа през 2020 г.“, счита Парасков.  Той напомня, че до този момент няма  информация какви решения са взети  за дейността на фондацията, която през 2019 г. разполагаше с голям бюджет  за над 13 млн. лева и с административен апарат от над 50 служители.

Съветниците искат да получат отговор от Община Пловдив  с какви средства ще разполага  тази година фондацията, какъв щат ще има и дали ще бъдат направени  промени в ръководния й състав.

„Съюз за Пловдив“ си запазва  позицията, която  нееднократно изразяваше  през последните три години. Тя е следната:  че предишното ръководство на Общината не успя да изпълни своевременно инфраструктурните проекти, а  средствата  за подготовката  и провеждането на Европейска столица на културата  бяха изхарчени без очакван от пловдивчани ефект и без задължителната прозрачност“, подчертава Евелин Парасков.

Съветниците се интересуват също така  по какви критерии ще се избират проекти, финансирани  със средствата от награда „Мелина Меркури“ в размер на 3 млн. лв., и кой ще провежда процедурите. А също така  питат дали общината ще продължи да плаща наем за частния офис на ул. „Екзарх Йосиф“ в Тютюневия град, нает от фондацията.

„Основните политически сили, представени в Общинския съвет, се обединиха около становището, че фондацията трябва да продължи работата си и през 2020 г. С тази цел  бяха направени промени в състава на Управителния съвет.  Искаме пловдивчани наистина да имат полза  от дейността на „Пловдив 2019“, а не отново да се харчат пари, без да забележим  резултат“, коментира Евелин Парасков.

ВЪПРОСИТЕ НА „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ“ КЪМ  КМЕТА:

1.         Какви бюджетни средства са предвидени за фондация „Пловдив 2019“ за 2020 г.?

2.         Ще има ли промени в структурата и с  какъв щат ще работи фондацията?

3.         Възнамерявате ли да направите промени в ръководството на фондацията  и в частност относно  длъжностите на изпълнителен и артистичен директори?

4.         По какви критерии ще се избират проекти, които трябва да бъдат финансрани  със средствата в размер на 3 млн. лева от награда „Мелина Меркури“ ?

5.         Кога ще бъде обявена обществена  поръчка или конкурс за събития, финансирани от фонд „Меркури“  и кой ще контролира целесъобразното разходване на тези средства?

6.         Ще има ли програма  за работа на фондацията през 2020 г. и кой я подготвя?

7.         Кога ще бъде представен  финансов отчет за разходите, направени от фондацията през 2019 г.?

8.         Възнамерява ли Община Пловдив да продължава да плаща наем за частен офис на ул. „Екзарх Йосиф“, който беше нает от ръководството на „Пловдив 2019“?

Подобни статии

Top