„Съюз за Пловдив“ повдига въпрос за срив в системата за градския транспорт

Как са покрити разходите за ремонт на сървърите, след като „Индра“ е отказала да ги плати, питат съветниците

Общинският съветник от „Съюз за Пловдив“ Владимир Темелков внася питане до кмета на Община Пловдив за щетите, нанесени  през 2016 г. при аварията на сървърите, които служат за управление и контрол на градския транспорт. Досега информацията за този инцидент не е предоставена, въпреки запитване от страна на съветниците до бившето управление на града.

Владимир Темелков  поставя важни въпроси, които за пореден път са свързани с лошото изпълнение на  транспортния проект. Съветникът иска  на пловдивчани ясно  да се каже кой носи вина за аварията, как са покрити  разходите за ремонт на сървърите и кой е инсталирал противопожарната система, която се задейства без причина?

Щетите , нанесени при инцидента  на двата сървъра Fujitsu-Siemens, са в размер на 200 000 лева. Изпълнителят на договора „Индра Системс“ отказва да ги покрие и въпреки че Общината няма вина, сървърите са сменени. Монтирането на оборудване на един автобус, в това число да се сложи микрофон и да се инсталира  софтуер, струва 3204 лв. без ДДС, а демонтажът му е 726 лв., също без ДДС. Интересно  е как са платени  парите  за ремонт,  които  представляват  сериозно перо в бюджета  на проекта?“, пита Темелков.

1 2 3 4

Подобни статии

Top