Създадоха Обществен съвет, който да контролира разходването на средствата от 40-милионния заем

Предложението за създаване на Обществен съвет бе гласувано още на предишната сесия, днес избраха състава му

Общинският съвет гласува поименно състава на новия Обществен съвет за контрол върху разходването на средствата от поетия дългосрочен общински дълг от 40 млн. лв. за финансиране на важни инфраструктурни обекти в общината. В него влязоха общински съветници от всички групи в местния парламент, такива, които не членуват в групи, а също представители на Съюза и Камарата на архитектите, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на строителите и журналисти.

На предишното заседание на местния парламент с Решение № 164 съветниците гласуваха новия заем, който общината ще тегли за финансиране на следните проекти и обекти:

 1. Подлеза „Модър-Царевец“
 2. Пробивът на Водната палата
 3. Реконструкция на ул. „Царевец“ от бул. „Хаджи Димитър“ до бул. „Свобода“
 4. Реконструкция на бул. „Хаджи Димитър“ в участъка от Коматевския възел до ул. „Царевец“
 5. Повишаване на организационната техническа и административна осигуреност за подобряване качеството на градски зелени площи и откритите обществени пространства в Пловдив

За да има повече прозрачност на изразходването на средствата от общинския дълг беприета точка, според която се създава Обществен съве за контрол върху разходването на средствата от заема.

Вижте и поименния състав на съвета:

 1. Николай Радев – БСП
 2. Добромира Тошева – БСП
 3. Цветелин Цоневски – „Кауза Пловдив“
 4. Владимир Кисьов – ВМРО
 5. Добромира Костова – Демократича България
 6. Слави Георгиев – нечленуващ в политическа група
 7. Ивелин Парасков – Съюз за Пловдив
 8. Ангел Славов – ГЕРБ
 9. Георги Колев – ЗС „Александър Стамболийски“
 10. Арх. Илко Николов – Съюз на архитектите в България
 11. Арх. Чавдар Тенев – Камара на архитектите в България
 12. Инж. Радостина Богданова – Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
 13. Инж. Пламен Иванов – Камара на строителите
 14. Спас Кузов – гл. редактор на „ПловдивПрес“
 15. Руси Чернев – гл. редактор на в. „Марица“
 16. Ивайло Дернев – гл. редактор на „Под тепето“
 17. Диана Бикова – журналист в „Пловдив 24“.

Йордан Иванов от Демократична България предложи и още една точка, която съветниците гласуваха единодушно – кметът Здравко Димитров да внася в Обществения съвет отчет , съдържащ подробна информация за разходването на средствата от заема. 

Предложението беше гласувано с 40 гласа „За“ и трима „въздържали се“.

Подобни статии

Top