Създават Младежки съвет в Пловдив - DC news

Създават Младежки съвет в Пловдив

Идеята е да бъде създадена мрежа от ученически структури на самоуправление в града

Младежи от ученическите съвети на 11 пловдивски гимназии, заедно с образователния екип на Младежки център Пловдив, организират онлайн информационна среща  от 11.00 ч. На нея ще бъдат представени възможните начини за функциониране на Младежки съвет в Пловдив.

От началото на настоящата учебна година ученици и студенти се впуснаха в реализирането на идеята за създаване на общност от млади хора, които да си помагат и работят заедно, да реализират общи дейности и проекти.

Основната цел на Младежки съвет Пловдив е да бъде създадена мрежа от ученически структури на самоуправление в града, които да се превърнат в посланици на идеята за активно младежко гражданско общество.

Организаторите се стремят новосформираният съвет да се превърне в генератор на добри практики и идеи за бъдещо развитие, на решения на проблеми, както и свободно пространство за споделяне на ценен опит, организиране и популяризиране на събития и каузи, подкрепа на връстници.

Екипите на Младежки съвет и Младежки център Пловдив очакват всички заинтересовани на възраст от 15 до 29 години да се включат в срещата, като преди това попълнят регистрационната форма за участие: https://rb.gy/suzwov . Срещата ще се състои в онлайн платформата Zoom, като всеки регистрирал се участник ще получи линк по имейл.

Top