Сдружението с ново писмо до кмета за стадион „Христо Ботев“

Феновете задават 2 въпроса на Здравко Димитров и на главния архитект, най-важният – защо се бави възлагането на строежа на изпълнител

Сдружение „ПФК Ботев“, което притежава 1 процент от акциите на клуба, изпрати писма до кмета на Пловдив Здравко Димитров и до главния архитект на града Димитър Ахрянов. Феновете на „канарчетата“ поискаха конкретни отговори съществуват ли съществени пречки за забавянето на възлагането на строежа на стадион „Христо Ботев“ на изпълнител.

Ето цялото писмо:

„Уважаеми ботевисти,

запознаваме ви с кореспонденция между Сдружение „ПФК Ботев“ и Община Пловдив, относно действия за стартиране довършването на стадион „Христо Ботев“. Благодарим на Сдружение „ПФК Ботев“ за гласуваното доверие.

Само Ботев!

ДО Г-Н ЗДРАВКО ДИМИТРОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО АРХ. ДИМИТЪР АХРЯНОВ, ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Относно: Строежа на стадион „Христо Ботев“.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

Строежът на стадион „Христо Ботев“ следва да е разрешен, съгласно чл. 148, ал. 1 и 2 от ЗУТ, с разрешение за строеж, издадено от Главния архитект на Община Пловдив.

Съгласно чл. 155, ал. 1 от ЗУТ, оригиналът на разрешението за строеж се съхранява безсрочно в архива на общинската администрация.

Съгласно чл. 155, ал. 3 от ЗУТ, към разрешението за строеж се прилага заверено копие от одобрения инвестиционен проект.

Поради това, Община Пловдив трябва да разполага с пълен по обхват и съдържание одобрен технически инвестиционен проект за строежа на стадиона.

Предвид излязлата неофициална информация за нередности по проекта на стадион „Христо Ботев“, липсата на конкретика и подробности по този въпрос, а и големият обществен интерес, Ви молим да отговорите на следните въпроси:

1. Има ли несъответствия на одобреният техническият инвестиционен проект на стадион „Христо Ботев“ с основните изисквания към строежите по смисъла на чл. 142 от ЗУТ?

2. Съществуват ли съществени пречки, водещи до забавяне на възлагането му за изпълнение?

С уважение,

Радослав Кошински, Председател на УС на Сдружение ПФК Ботев

Подобни статии

Top