Седем фирми кандидатстват за обновяване на пътната маркировка и сигнализация в Пловдив - DC news

Седем фирми кандидатстват за обновяване на пътната маркировка и сигнализация в Пловдив

Публичното състезание е по две обособени позиции – за маркировката и сигнализацията

Общо 7 оферти са получени за обществената поръчка „Полагане на хоризонтална пътна маркировка по  уличната мрежа на територията на община Пловдив и поставяне на нова и ремонт на съществуващата вертикална пътна сигнализация по уличната мрежа на територията на община Пловдив”.

Това съобщиха от ОП „Организация и контрол на транспорта“, след като комисия с председател инж. Румяна Георгиева  декриптира офертите, подадени чрез Централната автоматизирана информационна система за електронни обществени поръчки към Агенцията за обществени поръчки.

Публичното състезание е по две обособени позиции – за маркировката и сигнализацията. За полагането на хоризонтална пътна маркировка кандидатстват 3 фирми – „Битулайт“ ООД, „Пътприбор“ ООД и „Парсек груп“ ЕООД, а 4 фирми са подали оферти за поставяне на нова и ремонт на съществуващата вертикална пътна сигнализация – „Битулайт“ ООД, „Трафик пътна сигнализция“ ЕООД, „Кастело“ ООД и „ПСТ груп“ ЕАД.

Предстои разглеждане на офертите по допустимост.

Top