Секретарят на Община Пловдив оцени администрацията: Стабилна, компетентна, открита

900 лева e средната брутна заплата, 2224 служители се трудят в общинските предприятия и още – какво показват стойностите за 2020 година, вижте

Администрацията е стабилна, компетентна и открита.“ Равносметката за първата изминала година от новия управленски мандат направи секретарят на Община Пловдив Ангелина Топчиева, предава репортер на DCnews.bg.

От доклада й днес стана ясно, че за 2020 година Общината разполага с 353 щатни бройки по делегирани от държавата дейности (353 а били числеността и през изминалата 2019 година – т.е. увеличение в това направление няма); 216 пък са дофинансираните и бюджетните щатни бройки (спрямо 2019 година намалението в тази графа е минимално – едва с два щата). Интересна е разбивката по полове в тази графа, а именно – към днешна дата в администрацията работят 285 дами и 52 мъже.

Числеността на човешкия ресурс общо в общинските предприятия на Пловдив пък е 2224 души, покриващи всички основни дейности, които Общината има да извършва по чистотата, сметосъбирането, озеленяването. През годината бе закрито само едно предприятие – ОП „Зоопарк“, но дейността му бе прехвърлена към Зооветеринарен комплекс, поясни Топчиева.

Що се отнася до заплащането в общинската администрация, то секретарят й разкри, че средно месечната брутна заплата е около 900 лева, а възнагражденията се определят съгласно класификатор. В началото на годината е извършено повишаване на заплащането с 10%, припомни тя.

И още цифри: 

162 е броят на сключените граждански договори със специалисти; това се налага, когато заради голям обем на работата служителите от администрацията се нуждаят от допълнителна помощ;

229 е броят на проведените конкурси до настоящия момент, 210 от тези конкурси са по различни проекти;

17 905 е броят на постъпилите преписки и сигнали;

Като плюсове в работата на пловдивската администрация Ангелина Топчиева отчете също така дигитализацията, цифровизацията, по-добрата и директна връзка с гражданите, разработване на няколко важни регистри като например Регистър на Подробните устройствени планове, Регистър на разрешенията за строеж и Регистър на въведените в експлоатация строежи и прочие.

Колко точно, обаче, са доволни пловдивчани, предстои да стане ясно в края на годината, когато излезе изчисленият процент на удовлетвореност от управлението. За сравнение – през миналата година стойността му е 87%.

Подобни статии

Top