Сепарираща инсталация превръща отпадъците на Асеновград в полезен продукт

Инсталация за предварително

третиране на битови отпадъци и компостиране ще се строи в Асеновград. Общината  вече е кандидатствала  по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с наименованието „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”.

Мащабният екологичен проект е на стойност малко  над 11,5 милиона лева, като 10 % от сумата е общинско съфинансиране. Инсталацията ще бъде изградена в изпълнение на договор между 5-те общини, участници в дружеството на депото – Асеновград, Първомай, Куклен, Лъки и Садово.

Всяка от общините ще има дял на съсобственост спрямо броя на жителите. За  община Асеновград процентите са 55,75% или около 450 хиляди лева.

„Идеята е общините  да се стараят по-малко отпадъци да отиват на депото, т.е. по-голяма част да бъдат рециклирани и превърнати в компост ,  а на депата да попадат само тези, с които наистина няма какво да бъде направено”, обясни кметът на Асеновград д-р Емил Караиванов.

Целта е първоначално

около 15 на сто от отпадъка да се сепарира, а формираният компост да се използва за обработка на зелените площи в града.

„Отделянето на по-голямо количество рециклируем отпадък води до намаляване на този, който отива за депониране. Ежегодно таксите за депониране се увеличават. Тази година цената за тон е 40 лева. За 2019-та предвидената сума е 57 лева/ тон. При изграждане на инсталация за сепариране, отчисленията, които общината дължи при депониране на всеки тон отпадък на депото може да намалее до 50 %”, обясни Караиванов.

По неговите думи новото съоръжение няма да доведе до промяна на такса смет, която в момента за граждани е 2, 50 промила.

„Ние като община с регионално депо за третиране на твърди битови отпадъци имаме конкретен ангажимент да достигнем и реализираме този етап на компостиране на отпадъка. Това е начин да удължим оптимално във времето капацитета на нашето депо”, заключи кметът.

Подобни статии

Top