Сериозна залесителна акция в "Източен" - DC news

Сериозна залесителна акция в „Източен“

Комплект от мерки доведе до по-чист въздух в района.

Мащабната по размери акция по засаждане на растителност в район „Източен“ включва:

41 чинара– по бул. „Цариградско шосе“, ул. „Мария Луиза“, ул. „Вратцата“; липи – 3 бр., Рустифина – 11 бр., Криптомерия – 3 бр.; Бор –  35 бр., Магнолия – 23 бр. Засадени са и много храсти: 65 бр. от вида Туя; Ружа – 10 бр., 190 Рози, Лигуструм – 960 бр. и  905 бр. Форзиция, Лавровишна – 412 бр. и 14 бр. Кипариса. По проекта на ул. „Лев Толстой“ са засадени  200 дървета и 2 853 храсти.

Със средства на кметството беше изградена поливна система в парк „Каменица“, бяха закупени лавровишни – 412 броя, 20 броя  Кедър – дарени от разсадник OLEA, шест катерливи рози, два броя Photinia serrulata и други.

Наред със засаждането беше въведена и посочност на движението в кв. „Втора Каменица“, като много улици станаха еднопосочни и така се предотврати струпването на автомобилен трафик и отделянето на изгорели газове.

Проведоха се ежедневни акции за предотвратяване на запалването и нерегламентираното изхвърляне на автомобилни гуми и кабели с 6-то РУ на МВР и ПОИ.

Всички тези мерки доведоха до това, че дните с превишение на ФПЧ10 µg/m3 намаляха от 22 за периода от 01.01.2021 г.-30.04.2021 г. на 15 за същия период на 2022 г.

АИС „Каменица“ отчита за 2021 г. 47 дни с превишения на ФПЧ10, като амбиицията ни е през 2022 година да влезнем в средноевропейската норма от под 35 дни и това да направи район „Източен“ един от кварталите с най-чист въздух в града.

Кмета Иван Стоянов заяви, че всички мерки за подобряването на качеството на живот на гражданите ще продължат и през 2022 г.

Подобни статии

Top