„Северен“ с мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19

Ето какви са те

В съответствие с предприетите мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 съобщаваме, че още на 09.03.2020 г. администрацията на район “Северен” ограничи достъпа на граждани без предпазни средства до кметството. Създаде се организация за обслужване на гражданите на едно гише, като се регламентира и необходимото отстояние. На входа на кметството се монтира дозатор с дезинфекционен препарат.

Чрез съвместната ни програма с БЧК – Пловдив  „Мобилни социални екипи”, предоставяме на гражданите на района следните услуги:

  1. Доставяне на топъл обяд по домовете на 70 потребители към социална услуга „Обществена трапезария”;

– подпомагане на доставката на топъл обяд по домовете ;

– приемане на случаи на самотно живеещи лица в района, за съдействие при закупуване на хранителни продукти и медикаменти от първа необходимост, изписване на лекарства от личен лекар;

– предоставяне на брошури с информация за необходимите мерки за намаляване риска от заразяване;

– предоставяне на хуманитарно подпомагане /хранителен пакет/ на крайно нуждаещи се;

– психо-социална консултация по телефона;

– информиране за предпазване от измами по кампания „SOS-сигурност“.

  1. Програма „Мобилни социални екипи” разполага с:

–          Кризисна телефонна линия- 0700 147 44;

–          10 психолози;

–          По 10 доброволци на район;

–          3 мобилни екипа ;

–          6 коли, допълнително обслужващи всеки район;

–          1 транспортен бус;

–          наличен щатен състав – 15 човека.

  1. Провеждане на информационна кампания за предпазване от заразяване:

– информационна брошура към всеки потребител;

– поставяне на информационни плакати по жилищните входове на посетените адреси.

  1. Използване на социалните мрежи за предоставяне на актуална информация във връзка със създалата се извънредна ситуация.

От 10.03.2020 г на националния телефон 0700 147 44 могат да се обаждат всички граждани, изпаднали в тревожност за своето здраве, както и да подават сигнали за самотно живеещи лица. Линията се обслужва от специалисти-психолози, които дават информация за необходимите мерки и оказват помощ, необходими за опазване на физическото и психическо здраве, съвети за намаляване на безпокойството, с цел намаляване риска от заразяване и разпространение на инфекцията. Линията е отворена всеки  ден от 8:30ч. до 17:00 часа.

 

Подобни статии

Top