Шефът на фонд „Земеделие“ на проверка във винарска изба край Пловдив

Нарушения не са открити

Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) Борис Михайлов присъства на проверка на място на „Технически инспекторат” на винарска изба в района на Пловдив. Там той се запозна в детайли с действията, извършени от служителите по време на проверката. Посещението на място на този обект е на база риск анализ извадка на дирекция „Техническия инспекторат“ на ДФ „Земеделие“.

Проверката е направена на бенефициер, сключил договор за предоставяне на финансова помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019-2023 г. Предвиденото в проекта оборудване цели повишаване на капацитета на производство и възможност за реализирането на по-големи обеми  в категорията „Защитено наименование за произход” и „Защитено географско указание”.

При проверката е констатирано, че заявеното в проекта оборудване е налично и отговаря точно на одобрените за финансиране активи.  Не са установени нарушения.

През февруари е отворен четвърти прием на мярката „Инвестиции в предприятия“

Мярката „Инвестиции в предприятия“ се прилага от ДФ “Земеделие” от юни 2019 г., а поради големият интерес от страна на бенефициерите, през 2020 г. е отворена два пъти. През февруари 2021 г. е отворен четвърти прием на заявления за предоставяне на финансова помощ.

Приоритет на мярката, освен модернизация и повишаване на производството и конкурентоспособността, е също така изграждане на енергийно ефективна винарска индустрия. През 2019 г. и 2020 г. мярка “Инвестиции в предприятия” е дала възможност на 68 кандидати да модернизират предприятията си с ново оборудване, като някои от най-предпочитаните активи са дъбови бъчви, ферментатори, съдове за съхранение, гроздоронкачки, гроздомелачки, перисталтични помпи, както и моноблок или машина за пълнене, затваряне и етикетиране.

Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ разговаря с бенефициера за ефекта от финансовата помощ за винарната, както и за административни трудности при кандидатстване. Той поясни, че вратите на Фонда са отворени за всички бенефициери.

Борис Михайлов посети и областната дирекция на ДФ „Земеделие” в Пловдив, където разговаря със служителите. Той посочи, че ръководството на ДФЗ следва линия на прозрачност в работата си и изисква същото от служителите, които са лицето на Фонда.

Посещенията на място са част от поредицата срещи, които ръководството на ДФ „Земеделие“ провежда със служители на областните структури и със земеделски стопани. Целта на тези посещения е стриктен контрол по отношение на дейността и работата на служителите в цялата страна. Още при встъпването си в длъжност изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ Борис Михайлов представи основните си цели за повишаване доверието във Фонда и превенция на корупцията.

Подобни статии

Top