Симулационният център на МУ с акредитация от Американския колеж на хирурзите

Центърът е шестият в Европа с такава акредитация

Медицинският симулационен тренировъчен център на Медицински университет – Пловдив получи статут на Акредитиран образователен институт (AEI) от Американския колеж на хирурзите (ACS) и стана шестият такъв център в Европа.

Програмата за акредитация е доброволен процес. Симулационните центрове, които успешно завършат процеса, получават акредитация за период от пет години. За тази цел организацията преминава през строг преглед в две части. Първоначално се прави проучване на място, провеждано от двама експерти на ACS, които имат както хирургичен опит, така и опит в симулационното обучение. Като следващ етап в процеса на акредитация, се определят възможностите на симулационния център да демонстрира съответствие с тридесет и един критерия по четири групи стандарти.  След което Управителният съвет на ACS разглежда и оценява доклада от посещението на място и определя съответствието на всеки един критерий със стандартите. На този етап от оценката се взема решение дали да се предостави петгодишна акредитация на съответната институция.

1 2

Подобни статии

Top