Синдикален лидер: Няма да допуснем уволнение или неплатен отпуск на детските учители!

Синдикат „Образование“ осигури предпазни шлемове за всички квестори и членове на комисии за матурите – членове на КТ „Подкрепа“

Образователната система на Република България е изправена пред следните предизвикателства:

  • стартиране на предучилищната степен в образователната система;
  • обсъждане на безопасното изпращане на абитуриентите в училищните дворове;
  • подготовка за провеждане на матури и НВО – процеси, в чиято подготовка и осъществяване ще участват реално хиляди ученици, просветни работници и родители.

Това е брутално предизвикателство не само към образователната система, но и към българското правителство, защото според него опасностите, които ни дебнат, свързани със световната пандемия, са немалки.

Образователната система се готви упорито за добрата организация и минимизиране на рисковете при подготовката на първата матура на 1 юни, като училищата ще трябва да направят огромни разходи от бюджетите си за обезпечаване на безопасна среда. Разходите включват дезинфектанти, термометри за дистанционно измерване, шлемове за квестори, персонал и директор, и много други. Зрелостниците с установени симптоми на входа на образователната институция ще бъдат връщани.

Учебните дни на 1, 3, 15 и 17 юни, т.е. през дните за провеждане на матури и НВО, са учебни за класовете, които по принцип учат и не участват в изпитите. Учителите, които не са квестори, преподават на тези класове както обичайно в учебен ден с дистанционна организация. За учениците тези дни ще бъдат частично учебни поради участието на учителите в изпитния процес.

Регионален Синдикат ,,Образование‘‘ към КТ ,,Подкрепа“ София-град, с цел запазване живота и здравето на учениците, учителите и непедагогическия персонал, закупи предпазни шлемове за всички членове на КТ „Подкрепа“ – квестори и членове на комисии.

Предпазни шлемове получиха и синдикалните организации на Синдикат „Подкрепа“ в детските градини, по повод на приближаващия старт на предучилищната степен.

Най-вероятно детските градини и ясли ще заработят по-рано от 1 юни при стриктна организация и отговорно отношение от родителите на децата.

Синдикат „Образование“ приветства тестов мониторинг на просветните работници във връзка със започването на физически образователни дейности.

1 2

Подобни статии

Top