Синдикалист: Кметовете по места да договорят допълнителен платен отпуск за детските учители

Пловдивският кмет първи откликнал на призива на КТ „Подкрепа“ и подписал за допълнителен отпуск на педагозите в детските градини

Синдикат „Образование“ провери ситуацията с платения отпуск на педагогическите специалисти в детските градини. Много от учителите ще останат без платен отпуск следващите три месеца поради намаления капацитет на детските образователни институции, вследствие последиците от пандемията. При тази ситуация учителите ще бъдат принудени да излязат в неплатен отпуск, а някои от тях няма да се върнат в образователната система.

Затова е необходимо кметовете на общини да откликнат на призива на Синдикат „Образование“ и да договорят допълнителен платен отпуск заради сложната обстановка с извънредните ситуации.

Синдикат „Образование“ ще напише писмо-призив към кметовете на общини за активизиране на социалния диалог и запазване на детските учители с договаряне на допълнителен платен отпуск между 10 и 20 дена. Нека припомним, че 75% от детските учители бяха лишени от авторитетното плащане за 24 май, а други я получиха в силно редуциран размер.

Синдикат „Образование“ ще отправи пореден призив към МОН за договаряне на 10 дена платен годишен отпуск на педагогическите специалисти в предучилищната степен.

Кметът на град Пловдив, Здравко Димитров, първи откликна на призива на КТ „Подкрепа“ и подписа заедно със регионалните структури на синдикатите допълнителен платен отпуск за учителите в детските градини.

Синдикатът против електронното обучение в предучилищна и начална степен

По повод на електронното обучение в предучилищната и начална степен на учениците до 4 клас, Синдикат „Образование“ е убеден, че електронното обучение няма почва поради възрастовите особености на деца и ученици и специалните образователни приоритети в тези степени. Начален етап на българската образователна система, структуриран във формата бърза писта от 1 до 4 клас, генерира огромни образователни дефицити, които външното оценяване в четвърти клас не може да компенсира. Затова е необходимо премахване на НВО в 4 клас и повтаряне на клас при непокриване на минимум от социализация и възпитание в целия начален етап.

1 2

Подобни статии

Top