Синдикат иска държавна стратегия за защита на учителя

Готови сме на стачки, категорични са от синдиката

Декларация в защита на българския учител разпространиха от Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ днес. Декларацията е приета от делегатите на Х-тата юбилейна национална конференция на синдиката.

Вижте текста на декларацията:

ДЕКЛАРАЦИЯ

в

ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКИЯ УЧИТЕЛ

Приета от делегатите на Х-тата юбилейна национална конференция

на Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа”

Уважаеми политици,

Уважаеми дами и господа народни представители и общинари,

Скъпо българско Общество,

През последните години в България се наблюдава тревожна тенденция – задълбочаване на отрицателното и дори пренебрежително отношение към професията на българския учител от страна на родители, ученици, общественост. Синдикат „Образование“  към КТ „Подкрепа“ решително изразява своето възмущение и  категорично несъгласие с този недопустим негативен процес в обществото ни.

Изказваме несъгласието си и напълно отхвърляме опитите за подценяване и пренебрежение към личността на българския учител и омаловажаването на изконната му мисия да възпитава, обучава и създава бъдещето на нацията.

През последните години негативизмът ескалира и намери израз в най-различни форми на агресия – вербална, в т.ч в интернет и социалните мрежи, медийна, физическа (все повече зачестяват случаите на нанасяне на побой върху българските учители или физическата разправа с тях).

Тази агресия намира място и се проявява както в класната стая, така и извън нея от страна на родители, зад които стоят родителски организации, НПО и отделни представители на родителската общност.

Учителят не среща разбиране и от страна на обществеността, на която е в услуга по силата на професионалните си задължения.

Синдикат „Образование” към Конфедерацията на труда „Подкрепа” изразява своето дълбоко възмущение и непримиримост към всички форми на агресия и психически тормоз, на които е подложен българският учител, защото подобни прояви не само трайно увреждат и здравето и авторитета на педагозите, но и рушат вековните образователни традиции на българската държава!

Държавата в лицето на МОН и законодателната власт се опитват да отговорят адекватно на създалата се ситуация чрез ЗПУО и съпътстващите го наредби и разпоредби, една от които е наредбата за „Приобщаващо образование”. Но тази Наредба, както и повечето подобни документи, обхваща десетки страници, пълни с формализъм, необосновани и неплатени, в повечето случаи, задължения на учителите, с неизпълними пожелания и вменяване на несвойствени, а често и неефективно формулирани задължения на „педагогическите специалисти”.

1 2

Подобни статии

Top