Синдикат изследва стреса и умората при учителите

Специален въпросник към педагозите подготвят от синдикат „Образование“, МОН и ПУ „Паисий Хилендарски“

24 въпроса, които да установят стресирани ли са учителите, какво е състоянието им на емоционално изтощение и деперсонализация, и има ли спад при личните им постижения, ще зададат от Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ на педагози в цялата страна. Това се случва в рамките на проект „Диагностика на бърнаут синдром при педагогическите специалисти за справяне с хроничния стрес“, който синдикатът реализира съвместно с Министерство на образованието и ПУ „Паисий Хилендарски“.

Целта е да се проучи бърнаут синдрома при педагозите, уточняват от синдиката. По проекта ще се направят диагностика, проучване на влиянието на демографските фактори, факторите на професионалната, семейната и социалната среда върху появата на бърнаут синдром, а също извеждане на алгоритми за справяне с хроничния стрес в рисковите групи.

За целите на изследването ще се използват два метода:

·         Сертифициран метод за оценка на стреса в работата Burnout Q (Maslach Burn-out Inventory – MBI), който съдържа 24 въпроса, насочени към оценяване на честотата на усещанията на бърнаут като трифакторен конструкт. Burnout Q включва три скали:

–       Емоционално изтощение;

–       Деперсонализация;

–       Редуцирани лични постижения.

·         Авторски въпросник за влиянието на социодемографските фактори, факторите на професионалната, семейната и социалната среда върху появата на бърнаут синдром при педагогическите специалисти. Той е ориентиран към изследването на потенциалните стресори: динамика на живота в градска среда, умения за разрешаване на конфликти в системата ученик – учител – родител, умения за справяне със стреса (копинг стратегии), качество на съня, физическа активност и спорт. Предвидено е резултатите да се анализират автоматично от онлайн платформа.

В края на проекта ще бъде извършен цялостен отчет за „прегарянето“ на учителите. Той ще послужи за ситуиране на нова образователна политика, която да защити учителя от професионалното прегаряне и компенсаторни механизми, и създаде рехабилитация към тази важна за българското общество професия.

Подобни статии

Top