Синдикат: МОН трябва да улесни процедурите при кризисна ситуация в училище

Според Синдикат „Образование“ министерството не се фокусира върху отсъстващите учители

Синдикат „Образование“ следи обстановката в образователната система и смята, че предложеното от нас удължаване на междусрочната ваканция е правилно стратегическо решение за учители, ученици и родители.

Но МОН и регионалните инспекторати трябва да следят ежечасно обстановката във всяка образователна институция и да улеснят процедурите  в кризисна ситуация в училище.

А безспорно кризисна ситуация възниква не само при  установяване на заразени и болни от Covid, но и тогава, когато отсъстват повече от 8% от педагогическия или непедагогическия състав в образователните институции.

Синдикат „Образование“ приветства диференцирания подход към всяко училище. Но в интерес на по-добрата организация трябва училищните ръководства и директорът да могат да вземат автономни решения за преминаване в ОРЕС, като само уведомяват за това РУО и МОН.

В момента МОН афишира болни и карантинирани ученици и учители, но не се фокусира върху отсъстващите учители, а отсъствието на висок процент  учители прави невъзможна организацията на учебния процес.

Оформянето на оценките на учениците за първи срок може да става и в електронна среда, нещо, което се случи под натиска на родителите, но е единственият възможен вариант в сегашната ситуация.

Всички, работещи в системата, са в очакване на подписването на нов анекс, което ще се случи до края на другата седмица. Анексът ще продължи  регламентираните права на учители и служители при работа в пандемична обстановка.

д-р Юлиян Петров
председател на СО „Подкрепа“ 

Подобни статии

Top