Синдикат „Образование“: 42,5% от работещите в образованието биха се ваксинирали

Около 15% са категорични, че няма да се имунизират

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ следи ежечасно ситуацията в образователната система, работеща в условията на специална организация за защита на ученици и учители от зарази и създаване на безопасна среда за всички участници в образователния процес.

По последни данни на национално проучване на Синдиката 42,5% от работещите в системата биха се ваксинирали. Всъщност в много градове този процес започна и върви, макар и бавно, в стройна организация. Все още има работещи в образователните институции, които се колебаят, а около 15% категорично заявяват, че засега няма да се ваксинират. Причините за това са разнородни, но те не би трябвало да създават национална трагедия.

МОН заяви, че ще прави национално проучване за причините, поради които някои образователни работници не искат да се възползват от ваксините, което едва ли ще установи нещо, което да поражда стратегия. В момента образователната система е спокойна и задаването на много въпроси би я разлюляло.

Безспорни са ползите от ваксините в световен мащаб, нещо, което науката е доказвала през много векове. При условие, че ваксините са доброволни,  Синдикат „Образование“ ще адмирира ваксинирането, но при гарантиране доброволния принцип и запазването на авторитета на учителя!

80,6% са за отпадането на външното оценяване след четвърти клас

По въпроса за отпадане на външното оценяване след четвърти клас, респондентите са категорични, като 80,6% са за неговото отпадане. Всъщност отвореният дебат за правилните национални образователни политики за структурирането на начален етап сега започва. Този дебат включва брутално важни акценти като бързата скорост на учениците от първи до четвърти клас /без възможност за повтаряне на клас от тези, които не се справят/, липсата на инструменти при учителя за надграждане и формиране на възпитание с духовни добродетели, липса на оценки и изпити след всеки клас в начален етап, което има корени в образователната ни история.

Очевидно вече е време за поглед към действието на последния образователен закон към учениците в начален етап и промяна на някои принципи, защото от това ще зависи бъдещото изграждане на учениците в прогимназия и гимназия.

1 2

Подобни статии

Top