Синдикат „Образование“: Учебната година трябва да завърши при дистанционно обучение

Вижте пълния текст на позицията

Учебната година трябва да завърши в режим на дистанционно обучение. Това е позицията на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“.

Вижте цялата позиция:

Позиция

на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, относно ситуацията в образователните институции в Република България.

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ формира становище относно възстановяване на редовния учебен процес при отмяна на извънредното положение в Република България. Позицията е изготвена въз основа на анкета с близо 20 000 участника и при проучване на мнението и становищата на стотиците регионални и общински структури на организацията.

Категоричната позиция на синдиката е, че всички образователни институции могат и трябва да завършат учебната година в режим на дистанционно обучение.

Учителите в „Подкрепа“ и нашите симпатизанти смятат, че 12 клас могат и е разумно да завършат учебната година, без да влизат в училищата, като само при повеждането на матурите да присъстват физически. Учебният материал за годината ще бъде взет до 13 май, което обезсмисля тяхното връщане в клас.

Забраната за писане на отсъствия се визира като основен пропуск в организирането на дистанционното обучение, като учители и директори предлагат да започнат да се пишат отсъствия за по-добра активност и мотивация на учениците.

Много от колегите вероятно ще откажат да са квестори, тъй като са в рисковата група 55+.и предпочитат да бъдат предпазливи. Това ще бъде проблем за образователните институции.

Спирането на транспортните връзки между малките населени места е пречка за всяко физическо присъствие на учители и ученици в образователни институции.

Същото е становището и на учители и директори, относно възстановяване на редовен учебен процес в 7 клас, като всички анкетирани са убедени, че този клас може да завърши в дистанционен режим.

„Ако физически започне някакъв учебен процес, се обезсмисля всичко, което направихме с общи усилия всички. Няма логика  при голям брой заболели да се възстановява учебния процес. Как ще се спазва дистанция в класните стаи при 25-35 ученици в паралелка?“ …заявяват колеги от Монтана.

„Факт е двусменният режим в много училища делящи една сграда, за които би означавало невъзможност да се осигури препоръчителната дистанция от 2 метра между чиновете като в нея да има не повече от 15 ученика и режимът да е на две смени. В случая трябва да се организират 4 смени!? Заразяването, дори на един ученик и неговото карантиниране, би означавало да се карантинира цялото училище и всички учители, родители и техните семейства. Това е абсурдно, според националния щаб.“ – Учители и директори от Пловдив.

1 2

Подобни статии

Top