Синдикат „Образование“: Учителите, работещи с роми, да бъдат допълнително стимулирани

Синдикат „Образование“ настоява да започне формирането на национална образователна политика по интеграция,

Интеграцията на различните етноси и специално на ромския етнос в българската образователната система е вид стратегическа политика, която е индикатор за това, дали българското училище може и ще отговори на предизвикателствата на новото време.

Последното десетилетие включи нови ракурси в интеграционните процеси с появата на емигрантския поток и нуждата от включващо образование за децата и учениците на тези семейства. Това далеч не променя подхода и инструментите за успешна интеграция на всички деца и ученици от всички етноси в българското общество.

Всички правителства и оторизирани институции досега правят национални стратегии за интеграция и във времето се опитват да изпълнят заложеното в тях в максимална степен.

И ако децата и учениците на мигранти и емигранти са проблем от последното десетилетие, то циганите присъстват от близо хилядолетие на територията на нашата страна.

В царска и социалистическа България е имало действащи стратегии за интеграция, независимо от подходите към нея. В годините на прехода към демократично общество политиката за образователна интеграция беше по-скоро формална и декларативна.

1 2 3

Подобни статии

Един коментар

  1. Viki Alex написа:

    Да, напълно подкрепям. Работя с контингент над 80 %-РОМИ,при заплахи за здравето и живота на
    пед. и непедагог.персонал. Защита НЯМАМЕ, а само обиди. Нещата ескалират!!!

Top