Синдикат „Образование“: Всички ученици трябва незабавно и безусловно да влязат в училище!

Оптимизация на политиката за подбор и задържане на кадрите

Политиката по подбор, задържане, защита, финансиране на труда, квалификация и атестация на педагогическите специалисти, трябва да се оптимизира, като се работи съвместно с представителните синдикати и се вземат предвид следните особености:

 • Българските учители са с най-високата за ЕС средна възраст, като тази тенденция се запазва последните 7 години;
 • Младите учители, проявили интерес към образователната система, не остават трайно в професията, поради обективни причини, често това е агресивно и обидно отношение към тях от родители;
 • Българския учител и директор са с най-голям дефицит на компенсаторни механизми, които да пазят неговото физическо и психическо здраве, в целия ЕС;
 • Липса на диференциация в труда на учителите, като преподавателските и възпитателни дейности, се смесват с организационни дейности;
 • Безплатната работа в многобройни комисии натоварва учителите в дейности със спорна ефективност;
 • Искане на доказателство от РУО и МОН за всеки детайл от работата на учителя.

Политиката за атестации на педагогическите специалист,

която еволюира в електронна атестация, е копие на диференцираното заплащане на педагозите. Полезния ход тук е събиране на двата процеса, като се регламентира допълнително финансово възнаграждение по скалата на атестиране, а в атестационните комисии да участват представителните синдикатите на учителите.

Дебатът за мандатност на директорския труд е многогодишен, но без липса на никакви резултати. В подбора на директорите е важно:

 • Да се ситуира ценз, примерно специалност „Управление на образованието“ към кандидатите за директори на образователни институции, сега изискването е само педагогическо образование;
 • Да се прилага изискване за опит в управлението, като заместник-директори или съветник на директора, което е европейския формат. Сега изискването е само за минимален стаж като учител;
 • Комисиите за назначение на директори, да се ситуират със задължителното участие на представители на представителните синдикати. Сега липсата на синдикално участие катализира политизацията на системата;
 • Атестационни комисии за директори, да се формират с участието на представителните синдикати;
 • Задължителна мандатност с ограничен или неограничен брой мандати на директорите.

За да се подобрят резултатите на учениците, трябва да се спре традиционното често преминаване в ОРЕС и да се активизира Стратегията за възпитанието и граденето на ценности в образователните институции. Ако българския учител не бъде оставен от обществото да бъде главния генератор във възпитателните процеси и формирането на граждански добродетели, в позитивно партньорство с родителите, то България ще бъде погълната от задълбочаващата се инфлация на ценностната система.

д-р Юлиян Петров
председател на СО „Подкрепа“ 

1 2

Подобни статии

Един коментар

 1. Явор написа:

  В предложенията на синдиката има смислени мерки. Дано се случат!

Top