Синдикатите настояват ръководството на МВР да прекрати промените министерството до съставянето на нов кабинет

От СФСМВР искат кардинално преразглеждане на ролята на социалния диалог в системата

Позиция на СФСМВР

На проведената в периода 3–5 декември 2021 г. Национална конференция СФСМВР прие стратегически решения, които съответстват в голяма степен на договореното по време на преговорите за сключване на коалиционно споразумение между ПП, БСП, ИТН и ДБ в частта Вътрешна сигурност. Стратегическата визия на СФСМВР до голяма степен съвпада със заявените от преговорните екипи на политическите партии и коалиции намерения за промяна в сферата на обществения ред и вътрешна сигурност. От Федерацията отчитат това като много добро начало и виждат основания да очакват, че след формирането на редовно правителство, политическото и професионалното ръководство на МВР ще демонстрират нов поглед върху проблемите в Министерството и нов подход за тяхното решаване.

УС на СФСМВР отбелязва като положителен сигнал факта, че предложените от Федерацията спешни мерки, осигуряващи в кратки срокове допълнителен организационен ресурс на МВР, са приети от преговарящите.

Като критично важни условия СФСМВР идентифицира:

  • Участие на гражданското общество на всички етапи от планиране и провеждане на реформата.
  • Пряко и активно участие на синдикалните организации на служителите в МВР по време на целия процес – като източник на сериозна експертиза и обратна връзка.
  • Кардинално преразглеждане на ролята на социалния диалог в системата.

Предвид заявеното от политическите партии, буди недоумение липсата на такова мислене в административните дирекции и особено за една от тях – Дирекция „Правно-нормативна дейност“, предвид особената ѝ роля за прилагане на правото в една правоохранителна институция.

УС на СФСМВР настоява работата на тази дирекция през последните най-малко 5 години да бъде подложена на задълбочена ревизия с цел установяване на щетите, нанесени на Министерството в резултат на нейни действия и бездействие, идентифициране на причините за тях и набелязване на мерки за отстраняването им.

Липса на адекватност спрямо вижданията за промяна се забелязват и в редица ръководни служители, като ярко доказателство за това са предлагани промени на нормативна база, без да са изпълнени условията за дебат по тях.

СФСМВР заявява ясно, че такива действия, в настоящия момент са в силно противоречие с договореното на работните срещи и са силно демотивиращи за не само за членовете на Федерацията, но и за всички служители на МВР.

СФСМВР настоява политическото и професионално ръководство на МВР незабавно да прекратят всякакви нормативни, структурни и функционални промени в Министерството до съставянето на правителство и назначаването на нов политически кабинет.

Подобни статии

Top