Синдикатите: Увеличението на заплатите няма да доведе млади учители в клас

Бюджет 2019 за образованието – предимства и пробойни

Споровете и политическите завихряния около Бюджет 2019, както и предвидените в него средства за образование, показват ясно характеристиките на сегашното българско управление. От една страна са усилията на правителството и медиите да представят държавата като просперираща, а образованието – приоритетно  и с наченати реформи. От  друга страна са усилията на политическите му опоненти да отхвърлят и подложат на унищожителна критика предлагания бюджет на държавата. Сблъсъкът е брутален и може да доведе до неочаквани последствия.

Заложените в по-голям размер пари за образование през 2019 година са най-вече видими за всички през предвиденото 20% увеличение на учителските заплати и много по-малко видими за няколкото нови политики, които са финансирани от МОН.

330 милиона са заложените средства в Бюджет 2019 за увеличение на заплатите на учители и директори и 39 милиона лева за увеличение на минималната работна заплата в системата. Нарастването на най-ниските заплати ще бъде с 20% и те ще достигнат почти средната за страната от 920 лева брутно, а реално като нетно трудово възнаграждение младите учители ще получат 713,90 лева.

Увеличението на разходите за делегирани към образованието дейности е със 17%, така, както е заложено в Решение на Министерския съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г. ЕРС  за ученик става 1611 лв. вместо сегашните 1370 лв. Стандартът за училище ще бъде увеличен от 33 000 лв. на 38400 лв., а за паралелка – от 6998 лв. на 8176 лв. Стандартът за яслена и целодневна група в детска градина и училище става от 3998лв.   на 4664 лв., а за институция – от 20 000лв. на 23 800 лв. За дете от 2 до 4 години държавата ще предоставя по 2 190 лв., а за дете в задължителната предучилищна възраст – по 2 405 лв.

За съжаление, предвидените капиталови разходи за ученик, остават без изменение на 25 лв.

1 2 3

Top