Сийка Милева: НЕ Е установено „незаконно подслушване“ на лица, имащи отношение към политическия живот

Образувано е наказателно производство под надзора на Софийска градска прокуратура

Говорителят на Главния прокурор Сийка Милева заяви днес на брифинг, че за т.нар. „незаконно подслушване“ е образувано наказателно производство под надзора на Софийска градска прокуратура, което е възложено за разследване на Национална следствена служба.

Ето какво каза тя, изразявайки позицията на прокуратурата пред медиите:

„Използвам възможността, за да взема отношение и по още една тема, а именно поредицата коментари на политически ангажирани лица за т.нар. „незаконно подслушване“. Образувано е наказателно производство под надзора на Софийска градска прокуратура, което е възложено за разследване на Национална следствена служба. По делото вече са разпитани 11 свидетели, изискана е информация от ГДБОП, Дирекция “Вътрешна сигурност“ към Министъра на вътрешните работи и ДАНС. От получените до момента отговори е видно, че НЕ Е установено „незаконно подслушване“ на лица, имащи отношение към политическия живот и изборите за 45-то Народно събрание на Република България.

С оглед разпространяваната в средствата за масово осведомяване информация, включително и през вчерашния ден, по делото е сезирано Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, от което е поискана информация – има ли нарушение на Закона за специалните разузнавателни средства и били ли са обект на „незаконно подслушване“ споменаваните в медийните изявления лица.

Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства е независим държавен орган и е единственият, който осъществява контрол върху цялостния процес на използване на специалните разузнавателни средства в защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното им използване. Очакваме резултатите от проверката, с оглед преценка за предприемане на последващи по закон действия.

Обръщам внимание, че съгласно разпоредбата чл. 357 от НК разгласяването на класифицирана информация, представляваща държавна тайна, е тежко умишлено престъпление. Напомням, че всеки български гражданин, разполагащ с данни или доказателства за извършено престъпление или нарушение, е обществено задължен съгласно чл. 205 от НПК незабавно да уведоми орган на досъдебното производство или друг компетентен държавен орган.

Отбелязвам, че прилагането на специални разузнавателни средства задължително се разрешава от съдия.

Заявителите изчерпателно са посочени в чл. 13 от ЗСРС и макар между тях да е и главният прокурор, той може да поиска от съда разрешение за използване и прилагане на специални разузнавателни средства само за предотвратяване на ограничен кръг от престъпления, каквото е например е тероризмът.

Ръководството на прокуратурата отново призовава за взаимодействие между институциите с цел противодействие на престъпността. Разпространяването на неистини и фалшиви новини, още повече в нарушение на закона, от политически ангажирани лица, освен че уронва престижа на институциите, руши и българската държавност. Подобно поведение има за пряк резултат застрашаване върховенството на закона и подкопаване устоите на правовата държава и е в интерес само на извършителите на престъпления. 

За пореден път заявяваме, че ще продължим да се противопоставяме остро на опитите Прокуратурата на Република България да бъде използвана с политически цели и да бъде въвлечена в предизборната надпревара. Ние работим и ще продължим да работим само и единствено в интерес на българските граждани и обществото при стриктното спазване на закона.“  

Подобни статии

Top