Скубят ни с нови цени на парното и в Пловдив

Нова цена на топлинната енергия в Пловдив от 1 октомври 2018 г.

Съгласно Решение № Ц-15 от 01.10.2018 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) еднокомпонентната пределна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за клиентите на EVN Топлофикация в Пловдив от 1 октомври 2018 г. e 90,86 лв. без ДДС за един мегаватчас. Това е увеличение с 8,56% спрямо цената до 30.09.2018 г., която беше 83,69 лв. без ДДС.

С добавен ДДС крайната цена от 1 октомври 2018 г. е 109,03 лв., при досегашна цена от 100,43 лв. с ДДС.

EVN Топлофикация напомня основните предимства на централното топлоснабдяване:

  • Отопление и битова гореща вода в едно.
  • Сигурност на доставките и през най-студените зимни месеци. Без замръзване на отоплителни тела.
  • Конкурентна цена.
  • Не се натоварват допълнително вътрешните ел. инсталации в сгради, които са проектирани и изградени с централно отопление.
  • Домашен уют и комфорт: постига се равномерна и благоприятна температура в целия имот и цялата сграда.
  • Модерни системи за дистанционен отчет, без изравнителни сметки.
  • Сигурно и безопасно за ползване: отоплителните тела не носят риск от избухване или запалване и са безопасни.
  • Не се изисква ежегодна поддръжка и обслужване от страна на клиента.
  • Удобство и чистота в дома: отоплителните тела не отделят прах, дим и вредни частици и запазват дома чист.
  • Чист въздух и околна среда: EVN Топлофикация не отделя във въздуха на гр. Пловдив вредни вещества като серни оксиди, прах (фини прахови частици) и диоксини.

Подобни статии

Top