Слагат филтри в комините и екогорива в печките на 5 хиляди домакинства в Асеновград

Интегрират хората с увреждания в Асеновград

Близо 5 хиляди домакинства в Асеновград ще бъдат включени в програмата на общината за намаляване на вредните емисии във въздуха.

Поставяне на филтри в комините, подмяна на горивните инсталации и смяна на въглищата и дървата за огрев  с алтернативни екогорива са само част от мерките, които са разписани в актуализираната Програма на общината за подобряване качеството на атмосферния въздух. Промените са направени след  обстоен мониторинг, извършен сред всички промишлени предприятия на територията на града и бетоновите възли. Взети са данни за замърсяването на въздуха и от единствената измервателна станция, разположена в квартал Долни воден.

Според показателите три пъти над нормата е замърсяването с фини прахови само за изминалата 2017-та година. Измереното ниво на прах е най-голямото за последните четири години, коментират еколозите в общината. Трайно остава в нормите другият основен замърсител-кадмият.  Основните източници на замърсяването са битовото отопление, промишлеността и транспорта.

Още от догодина започва мащабно проучване в един от големите квартали на Асеновград, а целта е да се опише каква част от домакинствата използват за отопление дърва и въглища.

Мониторингът ще обхване 1200 семейства през 2019-та година, а до края на периода на Програмата, 2024-та година,  40 % от домакинствата в града трябва да преминат към алтернативен начина на отопление или да поставят индивидуално пречиствателно устройство на комина в дома си.

Част от заложените мерки е и изграждането на съвременна система за измерване качеството на въздуха, която в реално време ще отчита стойността на основните замърсители за Асеновград- фини прахови частици и кадмий.

Въвеждането на мерките за подобряване качеството на въздуха ще струват около 5 милиона лева. Общината ще търси европейско финансиране по програми на Министерството на околната среда.

 

 

Подобни статии

Top