След 30 години отдел ГРАО в „Северен“ е с нов дом

Той се намира на улица  „Ален мак“

Това е най-посещаваният отдел в общинската администрация.

След 30 години ГРАО в район „Северен” е с нов дом, който беше открит в края на миналата седмица. Новият адрес на отдела се намира на ул. „Ален Мак” 4. Досега администрацията се е помещавала в неугледна постройка, находяща се на ул.”Вук Караджич” 26.

Отделът ”Гражданска регистрация и административно обслужване” на района „Северен” е създадена през 1964 г. Той извършва услуги в полза на гражданите: адресна регистрация, постоянен адрес, актове за раждане, актове за граждански брак и за смърт.

Издават се всички видове удостоверения – семейно положение, родствени връзки, удостоверение за наследници и др. Отделът работи по регламенти, актове за гражданското състояние -многоезични, които се признават в цяла Европа. Признава и допуска за изпълнение решения по Кодекса за международно частно право.

Самото гражданско състояние е претърпяло голямо развитие през последните 10 години, като регистрите са цифровизирани, а личните регистрационни картони вече са в електронен вид, което позволява на гражданите да получат административна услуга за пет минути и на „едно гише”.

Това е най-посещаваният отдел в общинската администрация. Всяка година над 12 000 души преминават като клиентопоток през ГРАО.

Подобни статии

Top