Сливането на ОП „Туризъм“ с пазарите и дейност „Паркинги и гаражи“ в Асеновград се отлага… засега

Кметът д-р Христо Грудев не изтъква  мотиви за решението си

Закриването на Общинското предприятие „Туризъм“, дейност „Пазари и тържища“ и „Инспекторат, паркинги и гаражи“  на този етап няма да се случи. Само ден преди сесията на общинския съвет в Асеновград  кметът д-р Христо Грудев, който е вносител на предложението, изпрати второ писмо, с което поиска точката да отпадне от дневния ред на заседанието, което е днес. В писмото градоначалникът не изтъква  мотиви за решението си.

Според първоначалната идея трите общински структури трябва да се обединят в ново звено „Стопански дейности и услуги“. С преструктурирането се цели оптимизация, тъй като  всяка от посочените дейности е със самостоятелно ръководство, което генерира значителен разход на публични средства. Като мотив  бе посочен и неефективният контрол върху дейността им и разходването на бюджетния ресурс.

Според предложението новото звено трябва да е на пряко подчинение на кмета на общината или на упълномощено от него лице и да е част от бюджетната дейност „Други дейности по икономиката“.

Подобни статии

Top