Служителите на НОИ в Пловдив излизат на протест, искат увеличение на заплатите с 30% - DC news

Служителите на НОИ в Пловдив излизат на протест, искат увеличение на заплатите с 30%

Стачката е едночасова и е предупредителна

КНСБ организира едночасова предупредителна стачка на територията на ТП на НОИ – Пловдив, която ще се проведе на днес  от 10 до 11 часа. Стачката е част от планираните мащабни протестни действия на служителите на институцията в цялата страна.

В протестните действия ще се включат работници и от двете териториални структури на Института – тази на ул. „Любен Каравелов“ № 7 и отдел „Обединен осигурителен архив“ на ул. „Скайлер“ № 5.

Работещите в системата настояват за увеличение на парите за работни заплати с поне 30% считано от 01.01.2023 г.

В стачката ще се включат и служителите, които членуват в КТ „Подкрепа“.

Очаква се в протестните действия да участват над  2200 работници и служители от НОИ в цялата страна.

Още в началото на годината Синдикатът на административните служители „Подкрепа“ многократно алармира за напрежение сред работниците и служителите в Националния осигурителен институт, поради липса на увеличение на възнагражденията в системата.

На 29-ти март 2023 г. бе проведена среща с управителя на НОИ Ивайло Иванов с работещи в системата на НОИ от цялата страна. На 24-ти април бе внесена и официална покана по Закона за уреждане на колективните трудови спорове до НОИ, с копие до Лазар Лазаров, в качеството му на председател на Надзорния съвет на НОИ, както и до Росица Велкова-Желева – министър на финансите. На 26.04.2022 г. бе проведена и среща с ръководството на НОИ, но с оглед липсата бюджет за 2023 година, те не могат да удовлетворят исканията на синдикатите.

От КТ „Подкрепа“ напомнят, че в проекта на ЗБДОО 2023 разходите за персонал на НОИ изобщо не са променени. Това няма да даде възможност за никакво актуализиране на заплатите на служителите. Очевидно управляващи и политици от всички цветове не знаят или не оценяват труда и отговорностите, които носят заетите там. Това беше и все още е една от натоварените администрации по време на пандемията от COVID-19. НОИ пое изплащането на добавките към пенсиите, вместо те да бъдат изплащани като социално подпомагане. Впоследствие се наложи спешно да преизчислят всички отпуснати пенсии в страната.

Служителите на НОИ са професионалисти, които не могат да бъдат лесно заменени, защото притежават изключително специфични знания за пенсионната система и следва да получат подобаващо възнаграждение за отговорностите, които носят. Работещите в НОИ ще отстояват исканията си докрай и в случай, че не бъдат чути, ще преустановят работа и ще обявят безсрочни стачни действия, посочват от синдикатите.

Подобни статии

Top