Служителите на ПСОВ в Асеновград на общинска издръжка още шест месеца

 120 000 лева  за заплати и осигуровки за персонала на Пречиствателната станция

за отпадни води в Асеновград ще гласуват общинските съветници на сесията идната сряда. Тъй като скъпото съоръжение все още не  е въведено в експлоатация и не може да бъде  предадено за управление на ВиК Пловдив общината трябва да финансира тази дейност, съгласно договора.

Станцията в момента има назначени служители, които стоят на работните си места и получават заплата от общината. Предвидените средства  в първоначалния бюджет са били само за първите шест месеца на годината. Половин година по-късно обаче, се оказва че пречиствателната станция все още не е в необходимата готовност да започне работа и се налага допълнително финансиране.

Охраната на станцията е възложена на фирма, затова числеността на персонала се намалява с 5 бройки, които са били предвидени за охранители, пише в докладната записка.

Поради това се налага да се извърши промяна в бюджета, приет януари, като се предвидят средства за заплати за още 6 месеца. Необходимите средства ще се осигурят чрез вътрешно прехвърляне на средства от издръжката в рамките на дейността със заповед на кмета, без да се променя общата рамка на бюджета.

С просрочие от близо година Пречиствателната станция за отпадни води в Асеновград беше открита официално по време на птредизборната кампания в края на месец октомври миналата година.  Тя  е част от големия проект за Водния цикъл на града, а инвестицията за изграждане на съоръжението е за малко над 26 милиона лева.

 

 

 

Подобни статии

Top