Сменят дограмата на сградата на община Асеновград

Община Асеновград привлече нови инвестиции със спечелен проект

Община Асеновград привлече нови инвестиции, като кандидатства и беше одобрена за финансиране по Проект „Красива България“ – Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“. С осигурените средства ще бъде извършен ремонт на сградата на общинската администрация, която e една от малкото общински сгради с неизпълнени енергийни мерки, но с голямо натоварване. Ежедневно в нея работят десетки служители и се посещава от стотици граждани.

Същата е въведена в експлоатация през 1986 г. Прозорците на фасадата са с алуминиеви еднокамерни рамки и с недопустими топлотехнически параметри. Извършено е енергийно обследване на сградата, което е установило, че при съществуващото й състояние тя е неефективна в енергийно отношение. Причина за това са големите топлинни загуби и основно – амортизираната дограма.

Затова тя ще бъде подменена с нова, притежаваща съответните енергийни коефициенти, като ще бъдат извършени и всички съпътстващи дейности по ремонта.

При извършване на ремонтните дейности ще бъдат разкрити нови работни места. Между 25% и 45% от наетите за изпълнението на обекта работници ще бъдат хора, които са безработни, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ – Асеновград. По този начин общината спомага за намаляване на безработицата в региона и оказва подкрепа на безработни в годината, белязана от COVID кризата.

Проектът „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на община Асеновград“ е на обща стойност 287 012,88 лева. По „Красива България“ се осигуряват 120 000 лева. Останалите 167 012,88 лева са съфинансиране, от страна на община Асеновград. Срокът за изпълнение е до края на 2021 г.

Подобни статии

Top