Собственичка на къща за гости в Батак отива на съд за злоупотреба с евросредства

Жената е с парична гаранция от 10 бона

Окръжна прокуратура-Пловдив внесе в съда обвинителен акт срещу 58-годишна жена за злоупотреба със средства от европейски фондове, във връзка със строеж на къща за гости в Батак, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Обвинителният акт е срещу  58-годишната М.Я. от гр. Хасково. Тя е обвинена за това, че в периода от 16.07.2009 г. до  03.12.2012 г.,  в гр.Пазарджик и гр.Пловдив, в качеството си на управляващ и представляващ търговско дружество, е представила неверни сведения пред Държавен фонд „Земеделие“ – Областна дирекция „Земеделие“ гр. Пазарджик и пред Дирекция „Оторизация на плащанията по прилагане на мерките за развитие на селските райони“ – гр. Пловдив към Държавен фонд „Земеделие“, вследствие на което е получила сума в общ размер 371 520,84 лева – средства, принадлежащи на българската държава, с които се съфинансират проекти, финансирани със средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз – „Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони“ – престъпление по чл. 248 а, ал.5, вр. с ал. 3, вр. с ал.2 от НК.

За да получи средствата, жената е декларирала, че има осигурени средства за извършване на инвестицията по проекта, която съгласно приложената таблица за допустимите инвестиции, била в размер на 546 962,58  лева, въпреки че към датата на декларирането – 16.07.2009 г. представляваното и управлявано от нея дружество не е имало осигурени такива средства, както и че е завършила цялата инвестиция за целите на мярката, т.е. за използване като къща за гости. В действителност, направените от обвиняемата разходи не били за завършване на инвестицията – къща за гости, а за изграждане на къща за нейни лични нужди. В резултат на невярно декларираните от нея обстоятелства, на 03.12.2012 г., обвиняемата М.Я. получила посочената по-горе сума.

Вместо да използва получените средства по сметката на дружеството за назначаване на служители, създаване на условия за използване на къщата за гости в гр. Батак по предназначение и за изпълнение на целите на мярката съгласно сключения с Държавен фонд „Земеделие“ договор, М.Я. подала заявления за предсрочно погасяване от 03.12.2012 г. и на същата дата предсрочно погасила дължимите суми на представляваното от нея дружество за банкови кредити по програмата за микрокредитиране на земеделски производители и предприемачи в слабо развити райони.

След това обвиняемата упълномощила своя позната, която следвало на доброволни, приятелски начала да подава дължимите съгласно чл.116 ал.3 от Закона за туризма справки-декларации до кмета на Община Батак, като отразява в тях нулеви нощувки. Последната, в изпълнение на упълномощаването и уговорката им, попълвала и подавала въпросните декларации, в които отразявала 0 реализирани нощувки. За времето от 2015 г. до 2019 г. обвиняемата също така подала 5 броя декларации по чл.61, ал.5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък за туристически обект „къща за гости“, в които също отразила 0 на брой реализирани нощувки.

1 2

Top