Социалният министър открива форум в Пловдив

Ще се обсъждат новите отговорности на общините, свързани с приемането на промените в социалното законодателство

Днес и утре (16 и 17 април 2019 г.) в Пловдив ще се проведе национален форум „Предизвикателствата пред общините и партньорството с държавата за реализация и развитие на социалните услуги в съответствие с новото законодателство“. Форумът е организиран от Община Пловдив и Национален алианс за социална отговорност (НАСО) в партньорство с Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане (АСП).

На събитието ще присъстват над 100 представители на общините в България, ангажирани със социални дейности и услуги, както и представители на доставчиците и екипите на социални услуги от цялата страна.

Във форума се очаква да се включат министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Румяна Петкова, зам.-кметът Георги Титюков, председателят на НАСО Георги Георгиев, представители на държавни и общински институции от социалната сфера. Откриването е от 13.30 часа.

В рамките на събитието е предвидено връчване на юбилейни национални награди на НАСО

Програмата предвижда участие в дискусиите на представители на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването Министерството на образованието и науката, Агенцията за социално подпомагане, Община Пловдив, Национален алианс за социална отговорност, общини и др. В рамките на събитието е предвидено връчване на юбилейни национални награди на НАСО.

Основният акцент във форума ще са новите отговорности на общините, следващи от приемането на Закона за социалните услуги, Закона за личната помощ и Закона за хората с увреждания. Ще бъдат представени и дискутирани възможностите за сътрудничество между социални услуги, работодатели, местни и държавни власти в подкрепа на хората с увреждания, предоставянето на интегрирани междусекторни услуги и пр. Всяка от темите в програмата е актуална и важна за всички заинтересовани страни и е формулирана около водещи въпроси и потребности в социалната сфера. Събитието осигурява широка трибуна за обсъждане на връзката му настоящето и бъдещото  развитие на социалните услуги в България.

Националният форум е част от поредица събития в тазгодишната програма на НАСО, посветена на 10-годишнината на организацията, чиято цел е развитие на партньорството между всички заинтересовани страни в социалната сфера, по-ефективно планиране и реализиране на социалните политики и социална подкрепа за хората.

Подобни статии

Top