Социалните отпуснаха помощи за отопление на 332 семейства в Асеновград

Близо 1 100 са заявленията за получаване на целева помощ за отопление

през предстоящия зимен сезон в Асеновград, съобщиха от местната дирекция „Социално подпомагане”. Декларациите са постъпили през месец юли, уточниха оттам. Крайният срок за прием на заявления-декларации за отоплителен сезон 2018 г./2019 г. е 31.10.2018 г. Д

332 са заповедите, издадени до 1 август, за отпускане на помощта. Има обаче и три отказа. Такива е имало и миналата година, а техният брой е бил над 400. В повечето случаи причината е, че доходът надвишава минимално допустимия.

Целевата помощ се изплаща не по-късно от края на месеца, следващ този, на издаване на документа. Размерът й за предстоящия отоплителен сезон е малко над 370 лева.

Миналата година такава помощ беше предоставена на над 2 200 лица и семейства от община Асеновград. Близо 90 от тях се отопляват с ток, пет – с природен газ, а останалите около 2 100 души – с твърдо гориво.

При установяване на случаи, в които средствата не са били използвани по предназначение, лицата и семействата се лишават от правото да получават такава помощ през следващия отоплителен сезон.  През 2018 г. са засечени два такива случая, при които средствата следва да бъдат възстановени, като лицата се лишават от право на подпомагане до възстановяване на дължимите суми, но за срок не по-дълъг от две години.

Подобни статии

Top