„Социално предприятие за хора с увреждания“ с щанд на тридневния базар в Капана (СНИМКИ)

Създаването на красиви, интересни и оригинални сувенири е вид терапия и рехабилитация за хората с увреждания

Ръчно изработени сувенири, магнити за хладилник, украшения, торбички и дори кукли от плат предлага щандът на „Социалното предприятия за хора с увреждания“ на Малката главна, където се провежда  Базар Капана. В рамките на три дни до неделя пловдивчани и гостите на града ще могат да си закупят разнообразни сувенирчета, а улица „Райко Даскалов“ ще привлече потребители с всякакъв вкус и възраст.

Хората, посетили щанда на общинското предприятие, имат възможност и сами да направят уникален подарък за себе си или познат, като оцветят предварително приготвена керамична фигурка, торбичка или раничка. Боите, които се използват са специални и са устойчиви.

Социалното предприятие за хора с увреждания е създадено преди малко повече от година.  Това стана възможно благодарение спечелването на проект, който се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”.

Създаването на ново социално предприятие кореспондира с политиката на община Пловдив за оказване на значимо положително социално въздействие върху живота на хората с увреждания.

1 2

Подобни статии

Top