Спартак завърши успешно първата инвестиционна година по строежа на ст. "Тодор Диев" - DC news

Спартак завърши успешно първата инвестиционна година по строежа на ст. „Тодор Диев“

Направените до момента инвестиции бяха единодушно одобрени от общинската комисия и от кмета Здравко Димитров

ПФК Спартак Пловдив получи одобрен от Община Пловдив протокол  за успешно завършена първа инвестиционна година от концесионния договор за стадион „Тодор Диев“.

С единодушие на комисията и кмета на града Здравко Димитров са одобрени всички инвестиции, които са записани по договор.

Ръковдството на Спартак (Пловдив) благодари за работата на комисията на Община Пловдив, както и на фирмата „Анверс конструкт“ за добре свършената работа.

В момента усилено работим за следващия етап от строителните дейности по пътя към тоталната реконструкция на стадион „Тодор Диев“.

Строителните дейности няма да бъдат прекъсвани при разваляне на концесията и преминаване към учредяване на право на строеж на всички незастроени площи на стадиона и учредяване на право на ползване на съществуващата трибуна.

Подобни статии

Top