Спасиха 24 щъркела в Пловдивско

69 вида защитени птици са били спасени от РИОСВ – Пловдив през 2018 гoдина

24 бели щъркела са спасени през миналата година от РИОСВ – Пловдив. Това съобщиха от пловдивската екоинспекция. Експертите са спасили и седем ушати сови, два мишелова, кълвач, чухал, керкенец, тръстиков блатар, голяма бяла чапла, кукумявка, бързолет и един таралеж.

Общо 69 вида защитени птици са били спасени от през 2018 г. 41 от тях са под закрилата на Приложение 3 от Закона за биологичното разнообразие. По-голямата част от птиците са млади екземпляри, паднали от гнездата при опит за летене, вследствие на което са получили различни наранявания.

През годината са спасени и 28 защитени диви пойни птици – щиглец, обикновено конопарче, зеленика и тръстикова овесарка. Установено е, че в нарушение на закона се отглеждат в частен дом в Пловдив. Спрямо нарушителя е образувано досъдебно производство.

Всички спасени видове са изпратени за лечение и рехабилитация в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.

Снимка: manager.bg

Подобни статии

Top