Специалисти от Медицинския университет в Пловдив: Ето какво трябва да знаете за COVID-19

МУ-Пловдив с актуални информационни материали за COVID-19

Екип на Медицински университет-Пловдив състави кратка извадка на най-важните стъпки и действия в условията на епидемия и нарастващия брой на пациенти с COVID-19. Препоръчително е всеки гражданин да бъде запознат с тях и да поеме личната си отговорност за опазване, както на себе си, така и на всички останали.

Малко полезна информация за самия вирус:

Устойчивост на вируса

Времето на оцеляване и условията, влияещи на жизнеспособността на 2019‐nCoV във  външната среда, засега не са известни. Повечето експериментални данни са описани при други човешки коронавирус като HCoV‐229Е, SARS‐CoV и MERS‐CoV.

На различни видове материали като метал, стъкло или пластмаса може да остане заразен за период от 2 часа до 9 дни. По-високи температура (30°С или 40°С) намаляват продължителността на преживяване.

Малко сравнителни данни показват по‐дълго персистиране във външна среда при по‐висока инокулация и при стайна температура при по‐висока влажност. Ефективно инактивиране на повърхностна се постига при използване на: 62‐71% етанол, 0,5% водороден  пероксид или 0,1% натриев хипохлорит. Други биоцидни агенти като 0,05‐0,2% бензалкониев хлорид или 0,02% хлорхексидин диглюконат са по‐малко ефективни.

Какво препоръчват медиците:

Грижи в дома на пациент с COVID-19

Изолация и грижа в домашни условия при:
– леко протичаща инфекция, без риск от бързо влошаване на състоянието;
– симптоматична инфекция, но вече неизискваща хоспитализация;
– взето информирано решение за отказ от хоспитализация;
– стационарни грижи не са налични или не са безопасни (например, капацитетът е ограничен и ресурсите не са в състояние да задоволят търсенето на здравни услуги).

Пациентите и членовете на домакинството трябва да се обучават как да спазват лична хигиена, основни мерки за предпазване и как да се грижат за член на семейството с COVID-19 възможно най-безопасно, за да се предотврати разпространението на инфекцията в домакинството. Пациентите и семействата трябва да се придържат към следните препоръки:

1 2 3 4 5 6

Подобни статии

Top