Специализирана апаратура получи като дарение Клиниката по изгаряния към УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив - DC news

Специализирана апаратура получи като дарение Клиниката по изгаряния към УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив

Дарението беше осъществено след проведено допитване сред сътрудниците на EVN България, като част от вътрешна кампания

Медицинско оборудване за Клиниката по пластично-възстановителна и естетична хирургия към УМБАЛ „Свети Георги“ Пловдив беше дарено от EVN България на 16 март 2022 г.

Дарението беше представено от Александър Сипек, председател на Съвета на директорите на EVN България, на среща с проф. д-р Кaрен Джамбазов, изпълнителен директор на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД Пловдив.

Сумата за дарението беше набрана в резултат от вътрешна кампания на EVN България сред сътрудниците на компанията през 2021 г. Общо 1335 сътрудника допринесоха за формиране на сумата, като сумата беше увеличена от ръководството на компанията.

Като част от кампанията сътрудниците на EVN България имаха възможност да определят и адресата на дарението. Така беше избрана Клиниката по изгаряния, пластично-възстановителна и естетична хирургия на УМБАЛ „Св. Георги“, която третира травми от изгаряния от високо напрежение. Заедно с ръководството на Клиниката с дарението бяха избрани следните уреди:

·        Нервстимулатор MultiStim SWITCH – за установяване на нервни структури за провеждане на пълната гама от периферни анестезии и аналгезии. Уредът осигурява допълнително ниво на безопасност за пациенти във всички възрастови групи.

·        Видео ларингоскоп HUGRMED/VL3R  – за осъществяване на трудни интубации при пациенти във всички възрастови групи с токсична инхалация и изгаряния на горните дихателни пътища.

·        Специализирана мобилна количка за доплер ехограф MINDRAY/UMT 160 – за пълноценното ползване на доплер ехограф.

„EVN е дългосрочен партньор на най-голямата болница в страната УМБАЛ „Свети Георги“. Днес  даряваме апаратура на Клиниката по изгаряния, но това не е първото дарение, което правим от името на нашите сътрудници за клиники, част от УМБАЛ „Свети Георги“. В този случай колегите пожелаха да дарим Клиниката по изгаряния, чиято дейност е много близка до нашите сърца. В нея се третират травми от изгаряния, получени при попадане под високо напрежение, като тя покрива цяла Югоизточна България. Ще продължим и занапред да работим заедно“, заяви г-н Сипек при предаване на дарението и поздрави медиците работещи в лечебното заведение.

Благодарим на EVN за дарената апаратура, която ще спомогне за диагностиката и лечението на деца и възрастни, постъпили в Клиниката по пластично-възстановителна и естетична хирургия. Звеното е единственото в региона за лечение на тежки изгаряния и тъканни дефекти. В него се извършва оперативната дейност, включваща целия обем от хирургични интервенции в областта на естетичната хирургия. Надяваме се в бъдеще да продължим доброто сътрудничество“, каза проф. д-р Карен Джамбазов, дм, изпълнителен директор на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД Пловдив.

УМБАЛ “Свети Георги” е най-голямата болница в страната. В болничната структура се включват 65 клиники, отделения и лаборатории и звена с обслужващи и помощни функции.

 

Подобни статии

Top