Изправят кмета на Перущица пред специализирания съд с пет обвинения

Кметът е нанесъл вреди на общината за 222 хиляди лева

Окръжна прокуратура-Пловдив внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт спрямо Р.М., на 46 г., за това, че  в периода от 2.12.2013 г. до 10.03. 2014 г. в гр. Перущица, обл. Пловдив, като длъжностно лице, на което е възложено да изпълнява ръководна работа в Община Перущица, като извършител, в съучастие с 36-годишната И.П., като помагач, при условията на продължавано престъпление, е присвоил чужди пари, представляващи плащания по договори с фирми, в размер на общо 19 524 лева, връчени му в това му качество и поверени му да ги пази и управлява, като за улесняване му е извършил и други престъпления , а именно, че съзнателно се е ползвал пред Дирекция в Община Перущица от неистински официални и частни документи, удостоверяващи извършване на дейности и плащане по договори между Община Перущица и фирми, а именно за изграждане на сгради, откриване на строителна площадка, протоколи за откриване на строителна площадка, констативни актове и такива за строително монтажни работи, доклади, пълномощни, фактури и др. – престъпление по чл. 202 ал.1 т.1 във връзка с чл.201 във връзка с чл.26 ал.1 във връзка с чл.20 ал.2 във връзка с ал. 1 във връзка с чл.93  т.1 от Наказателния кодекс.

и за това, че за периода от 8.06.2016 г. до 19.08.2016 г. в гр. Перущица, обл. Пловдив, и в гр. Стамболийски, обл. Пловдив, като длъжностно лице, на което е възложено да изпълнява ръководна работа, като извършител, в съучастие с И.П., и П.С., на 35 г., като помагачи, при условията на продължавано престъпление е присвоил чужди пари в общ размер на 87 027 лева, и от това е произлязла значителна вреда за община Перущица, като за улесняването на присвояването е сключил неизгодна сделка от която е произлязла значителна вреда за общината в размер на 79 949 лв. – престъпление по чл. 202 ал.2 т.1 във връзка с ал.1 т.1 във връзка с чл. 201 във вр. чл.26 във вр. чл.20 ал.2 във вр. ал.1 във връзка чл.93 от Наказателния кодекс.

и за това, че на 13.09.2016 г. в гр. София, съзнателно се е ползвал пред председател на Междуведомствена комисия, от неистински официални документи, относно извършено строителство на обект, а именно протоколи, актове за установяване на състоянието на строежа и на строително-монтажните работи, годността за приемане на строежа и др., когато от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност – престъпление по чл.316 във вр. чл.308 ал. 1 от Наказателния кодекс.

1 2

Подобни статии

Top