Специализираната прокуратура разследва висши служители и магистрати за търговия с влияние

Замесен ли е в търговия с влияние секретарят на президента Пламен Узунов?

Специализирана прокуратура разследва висши длъжностни лица и магистрати за престъпно сдружение с цел търговия с влияние, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

С постановление на спецпрокурори Пламен Бобоков е привлечен като обвиняем по досъдебно производство за участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с участието на длъжностни лица. Спрямо него е определена мярка за неотклонение – гаранция в размер на 1 млн. лв., която е бил длъжен да внесе до 14.06.2020 г., включително.

Поради непостъпване на паричната сума по сметката на Специализирана прокуратура и непредставяне на платежен документ в указания срок, както и след събрани нови  доказателства, спрямо обвиняемия е постановено „задържане под стража“ за срок до 72 часа, с оглед довеждането му пред Специализиран наказателен съд.

В хода на досъдебното производство е назначена и изготвена компютърно-техническа експертиза на иззети мобилни телефони и таблети, ползвани от обвиняемите по делото. Информацията, анализирана в хода на същата, надхвърля 200 GB. Видно от съдържанието на комуникация от изследвания мобилен телефонен апарат и мобилна компютърно-информационна система, ползвани от Бобоков, се установява наличието на информация под формата на текст, звук и изображения. От същата е видно, че Пламен Бобоков е комуникирал с различни адресати, в това число лица с имунитет, висши държавни служители, както и с подсъдими и обвиняеми лица по дела на Специализирана прокуратурата, част от които се укриват в чужбина с цел избягване на наказателна отговорност.

Установена е комуникация между Пламен Бобоков, Пламен Узунов и действащ прокурор

Установена е и комуникация, осъществявана чрез различни мобилни приложения на Бобоков, вероятно със секретаря по правни въпроси и антикорупция на президента Пламен Узунов, както и с действащия магистрат Николай Николов, кандидатствал през 2019 г. За административен ръководител на Окръжна прокуратура – Русе.

След извършен наказателно-правен анализ на заключението на експертизата и приложенията към нея, наблюдаващите прокурори са констатирали доказателства за извършено престъпление по чл. 321, ал. 6 НК. В тази връзка днес, 19.06.2020 г., след разрешение на съдия се извършват лични обиски на Пламен Узунов и Николай Николов., както и претърсвания и изземвания. Изземват се веществени доказателства, относими към предмета на доказване, като след анализа им наблюдаващите прокурори ще преценят дали са налице достатъчно доказателства за ангажиране на наказателна отговорност на същите.

С оглед трайната практика на Прокуратура на Република България да информира българските граждани по дела с висок обществен интерес и след разрешение на наблюдаващите прокурори, Специализирана прокуратура публикува чрез медиите от комуникацията на обвиняемия Пламен Бобоков с Пламен Узунов и Николай Николов, отнасяща се за два отделни случая.

1 2 3

Подобни статии

Top