Експозициите на музея ще работят с нормалното си работно време от 9.00 до 17.00 часа.