Пречиствателната станция в Асеновград отива на проверка

ПСОВ в Асеновград вече обработва канализационната вода от целия град

Води се и разследване от компетентните органи.

Пречиствателната станция за отпадни води в Асеновград вече обработва канализационните води от целия град. Това констатира кметът на общината доктор Христо Грудев по време на поредната проверка, от негова страна, по отношение на функциониране на съоръжението.

Представители на фирмите изпълнители от Kонсорциума, който извърши изграждането на станцията, работят на място, като продължава отстраняване на констатираните нередности.

Припомняме, че причината съоръжението да не работи, бяха несъгласувани и неподвързани модули към централното звено на станцията.

Към момента показателите на заустената вода от река Чая доближават заложените в проекта. Няма да бъде извършвано допълнително плащане по изпълнените корекции.

Междувременно, по казуса се води разследване от специализираните органи”, съобщи Грудев. Той посочи, че община Асеновград не може да се ангажира със съобщаване на конкретни срокове кога пречиствателната станция за отпадни води ще започне да функционира в пълен капацитет. На този етап съоръжението работи „на ръчен режим”, тъй като автоматизацията не е завършена, съгласно изискванията в проекта.

„Метановото стопанство не е прието с Акт 16 и не е въведено в експлоатация. А предишното ръководство на общината е подписало Акт 15, с което е приело обекта без забележки. И към момента, цялата сума по договора с изпълнителите е разплатена”, обясни ресорният заместник-кмет инженер Стоян Димитров

Подобни статии

Top