Спират делата в Асеновградския районен съд заради коронавируса - DC news

Спират делата в Асеновградския районен съд заради коронавируса

Районен съд – Асеновград преустановява откритите съдебни заседания от понеделник за две седмици

Районен съд–Асеновград съобщава, че със заповед на председателя на съда №120/25.03.2021г. е преустановено разглеждането на дела в открити съдебни заседания за периода от 29.03.2021г. до 09.04.2021г.

Тази мярка се налага във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната и значителното нарастване на броя на заразени лица с вируса COVID-19. С цел предотвратяване на разпространението на заразата и опазване на живота и здравето на участниците в производствата и делата, както и на съдиите и съдебните служителите, Районен съд–Асеновград счита за необходимо да се предприемат превантивни действия за ограничаване на присъствието и струпването на лица в сградата на съда.

Ръководството на Районен съд–Асеновград  призовава гражданите, адвокатите и страните по дела да се възползват от възможността за дистанционно подаване и получаване на книжа и документи, както и за извършване на справки по вече образуваните дела. Тази възможност подробно е описана в нарочно съобщение, публикувано на интернет страницата на съда.

Подобни статии

Top