Споделена градска мебел на крайречната алея на река Марица радва жителите на „Северен“

Арт инсталацията е по проект REstatica

Пейки, маси, плотове и детски катерушки от дърво са монтирани вчера за посетителите на крайречната алея на река Марица в район „Северен“. Те вече са достъпни за ползване от гражданите, като арт инсталацията се намира от северната страна (между мостовете на бул. „Победа“ и бул. „Васил Априлов“). Създадени са по проект REstatica, част от програма „Наследство“ на Фондация „Пловдив 2019“. За направата им са използвани двадесет и четири дървени греди, преподредени по подобие на популярната игра с клечки микадо.

REstatica е дело на колектива ALHM, група от специалисти със сходни мироглед и ценностна система, работещи по разнородни проекти в сферите на архитектурата и приложните изкуства.

Поставени са цветни елементи на споделената градска мебел, които вечер светят с неонова светлина. Те са атракция, но и целят да предпазят колоездачите, които обикалят край  реката вечер.

От администрацията на район „Северен“ посадиха и дърво от вида каталпа в самата арт инсталация като своеобразно преплитане на  зелената система и новаторските идеи на проекта.

Top