Спортен празник с велосипеди в Парк на репресираните - DC news

Спортен празник с велосипеди в Парк на репресираните

Под надслов  „Аз се грижа за моя зелен град“

Oт 10.00 ч. в Парк на репресираните в район „Тракия ще се проведе спортен празник с велосипеди за ученици от втори и трети клас.

Екипът на проект ИНОЕЪР от Факултета по икономически и социални науки към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, в партньорство с Клуба на мениджъра към ФИСН, Център „Образование за демокрация“ , Регионален информационен център „Европа Директно – Пловдив“ и район „Тракия“ – община Пловдив, имат удоволствието да поканят учениците, от втори и трети клас, да вземат участие в спортен празник с велосипеди под надслов  „Аз се грижа за моя зелен град“.

Събитието ще се проведе в Парк на репресираните в район Тракия от 10.00 до 11.00 ч.

ИНОЕЪР е първият български проект финансиран по инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“ на ЕС, насочен към прилагане на иновативни решения за мобилност, зелено придвижване, насърчаване на културна и поведенческа промяна към по-зелени и щадящи околната среда начини на придвижване.

В Пловдив, в рамките на проекта, провеждаме събитието с цел да насърчим спортната активност на по-малките ученици и да възпитаваме отношение към опазване на околната среда.

Подобни статии

Top