Спряха процедурата за саниране на 5 блока в Пловдив, объркали документацията

Община Пловдив ще стартира отново поръчката

Объркване в документацията наложи Община Пловдив да прекрати обществената поръчка за подобряване на  енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Оперативна програма „Региони в растеж“. Поръчката е на стойност от 3 млн. лева без ДДС и обхваща 5 големи жилищни блока в четири от районите на Пловдив.

От общината са категорични, че обществената поръчка ще бъде обявена отново.

Кои са блоковете?

Проектът „Проектиране и изпълнение на СМР в рамките на проект „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Пловдив – I етап“, включва следните обекти:

  1. Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Стефанов Гешев“ № 30, район „Западен”;
  2. Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, бул. „България“ № 196, район „Северен”;
  3. Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, бул. „България“ № 45, 47, район „Северен”;
  4. Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 83-91, район „Централен”;
  5. Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, ул. „Жеравна“ №1, 3, район „Източен”.

Според зам.-кмета по строителство Пламен Райчев, прекратяването на поръчката и повторното й възлагане е заради несъответствия между нормативната уредба и заложените критерии от възложителя – общината.  В мотивите е записано, че  заложените критерии в поръчката са строителите да имат право да осъществяват първа група, четвърта категория строителство, според правилника.

Грешката в документацията е нарушение на закона

„Това обаче е закононарушение, тъй като сградите, които трябва да се санират са първа група, трета категория. Общината като възложител не може да промени изискванията в процеса на поръчката, затова трябва да бъде прекратена“, обясни Пламен Райчев. Той е категоричен, че веднага след като изтече десетдневният срок за обжалване на прекратяването, ще се премине към обявяване на нова обществена поръчка със същите обособени позиции и средствата няма да бъдат загубени.

„Разбираме, че хората от петте жилищни блока се притесняват, но ги уверявам, че нямат основание, блоковете им ще бъдат санирани в рамките на този програмен период“, заяви още Райчев. Той подчерта, че в същото време не би допуснал заради грешка в документацията Община Пловдив като възложител да загуби част от безвъзмездната помощ.

Зам.-кметът е провел консултации и разговори с Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“, откъдето също са споделили неговите опасения и това е наложило прекратяване на поръчката.

Подобни статии

Top